Thông báo: Admin thông báo có bạn lấy độc thủ đề và đề đầu đuôi nhắn tin vào hỗ trợ để lấy lại số! . Thân ái